česky deutsch
České středohoří - země hradů
Hrady Českého středohoří, z.s.
Stalo se, připravujeme
 • Památky v našem programu
 • Hrad Kalich
 • Hrad Kamýk
 • Hrad Kostomlaty
 • Hrad Košťálov
 • Hrad Litýš
 • Hrad Oltářík
 • Hrad Oparno
 • Hrad Ostrý
 • Hrad Panna
 • Hrad a zámek Skalka
 • Kostel sv. Petra a Pavla na Sutomi
 • Hrady Českého středohoří jak bývaly
 • Házmburk
 • Kalich
 • Kamýk
 • Kostomlaty
 • Košťálov
 • Milešov
 • Oltářík
 • Oparno
 • Ostrý
 • Skalka
 • Výhledy z hradů Českého středohoří
  Hrady Českého středohoří tajemné
  Expozice hradů Českého středohoří
  Jiné památky v Českém středohoří
  Publikace, suvenýry
  Napište nám
  Hrad Ostrý
   
  Hrad Ostrý
  Polygonální bašta na západě, pohled z hradu (foto: Hynek Veselý)
   
  Hrad Ostrý se poprvé připomíná r. 1436, kdy jej držel Václav Kaplíř ze Sulevic, zakladatel osterské větve rodu. Území hradu původně patřilo k Milešovu, který r. 1420 získali bratři Kerunk a Václav Kaplířové ze Sulevic. Asi kolem r. 1433 si bratři majetky rozdělili, přičemž Kerunk si ponechal Milešov a Václav Bílý Újezd s územím, na kterém si vystavěl hrad Ostrý. V držení jeho rodu zůstal hrad až do r. 1505, kdy jej Kamarét Kaplíř prodal Jindřichu Vencelíkovi z Vrchovišť, manželovi své dcery Markéty. Ten však panství dlouho nepodržel, protože je již r. 1508 prodal nejvyššímu kancléři Albrechtovi z Kolovrat a na Libštejně. Po Albrechtově smrti v r. 1510 panství získali jeho nevlastní synové Jan a Bernard z Valdštejna. Za tohoto rodu začal význam hradu upadat, protože jej jako sídlo nahradila právě tehdy přestavěná, pohodlnější bydlení skýtající tvrz v Bílém Újezdě. Hrad je jako stojící zmiňován ještě k r. 1536, r. 1565 je však už poprvé uváděn jako pustý. Nová kapitola v dějinách Ostrého se otevřela v 18. století. Před r. 1784 se zde pokoušel hledat jakýsi zedník poklady a vystavěl tu s povolením vrchnosti pro výletníky hospodu. Nedlouho nato ale vichřice zničila zedníkův domek a učinila konec jeho hledání.

  Hrad Ostrý stával na výrazném, osamoceně stojícím kopci 1,5 km jihovýchodně od Milešova. Komplexní povrchový průzkum v r. 2014 potvrdil, že podoba hradu odpovídá velmi dobře potřebám neklidné doby husitských válek, a současně ukázal, že plošný rozsah objektu a jeho fortifikací byl výrazně větší, než se dosud předpokládalo. V nejvyšším bodě skalnatého kopce stával palác neznámé podoby, k němuž se na západě, jihu a východě přimykalo výškově členité jádro. Jeho nepravidelně oválnou plochu vymezovala po obvodu na maltu pojená kamenná hradba, z níž na zúžených koncích na západě a východě vystupovaly bašty. Jádro bylo jižně od paláce rozděleno na dvě části stavením brány, z něhož také zřejmě vedla branka do parkánu lemujícího hradbu ve svahu na jižní straně. Fortifikace parkánu byla provedena z kamenů skládaných nasucho a zesílena dvěma stejnou technologií zbudovanými baštami, jež měly nejspíš trojboký půdorys. K bráně v severní hradbě východního dílu jádra se přístupová komunikace vine spirálovitě vzhůru od úpatí kopce; přepažovaly ji další tři nebo čtyři brány. Po stranách cestu lemují zdi z nasucho kladených kamenů, které byly na koruně doplněny dřevěnými nástavbami. Z tohoto obvodového opevnění vybíhaly do svahu další dvě bašty: trojboká na jihozápadě a snad pětiboká s vnitřním prostorem na jihu. Jižní bašta střežila nástupní prostor do hradu s hypotetickou první bránou a zřejmě také zajišťovala přístup do jakéhosi parkánu táhnoucího se mezi dvěma posledně zmíněnými baštami. Jeho účel spočíval bezpochyby především v kontrole jen povlovného přechodu hradního kopce do roviny na jihu a jihozápadě, jakož i v ostraze z tohoto směru ke hradu vedoucí přístupové cesty.

  Stavební vývoj hradu Ostrý nabízí dosud široké pole působnosti pro další výzkumy. I tak lze ale konstatovat, že se jedná o podnik katolických stavebníků, provedením fortifikací nápadně připomínající husitské hrady u Třebušína. Ostrý tak představuje neobyčejně zajímavý a stále ještě nedoceněný objekt, jehož velmi kvalitní opevnění důmyslně reaguje na bouřlivý rozvoj palných zbraní v 15. století.
  Hlavní partneři:
  Ministerstvo kultury ČR
  Ministerstvo kultury ČR
  Ústecký kraj
  Ústecký kraj
  Lesy České republiky
  Lesy České republiky
  Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i.
  ÚAPPSZČ
  Další partneři
  Počasí pro region:
  Statistiky Toplist Oficiální stránky spolku Hrady Českého středohoří, z.s. © 2009-2023 Design: MCH a DM