česky deutsch
České středohoří - země hradů
Hrady Českého středohoří, z.s.
Stalo se, připravujeme
 • Památky v našem programu
 • Hrad Kalich
 • Hrad Kamýk
 • Hrad Kostomlaty
 • Hrad Košťálov
 • Hrad Litýš
 • Hrad Oltářík
 • Hrad Oparno
 • Hrad Ostrý
 • Hrad Panna
 • Hrad a zámek Skalka
 • Kostel sv. Petra a Pavla na Sutomi
 • Hrady Českého středohoří jak bývaly
 • Házmburk
 • Kalich
 • Kamýk
 • Kostomlaty
 • Košťálov
 • Milešov
 • Oltářík
 • Oparno
 • Ostrý
 • Skalka
 • Výhledy z hradů Českého středohoří
  Hrady Českého středohoří tajemné
  Expozice hradů Českého středohoří
  Jiné památky v Českém středohoří
  Publikace, suvenýry
  Napište nám
  Hrad Kamýk
   
  Hrad Kamýk
  Pohled na torzo věže na skalním suku (foto: Harald Fritzsch)
   
  Hrad Kamýk stával na strmé skále o nadmořské výšce 382 metrů nad stejnojmennou vsí, severozápadně od Litoměřic.

  První zmínka o Kamýku pochází z r. 1319, kdy král Jan Lucemburský udělil hrad v dědičné léno Jindřichovi z Kamýka. Neznámo kdy se Kamýk vrátil do zeměpanských rukou, protože jej r. 1352 Karel IV. přenechal coby úhradu dluhu Zbyňku Zajícovi z Házmburka. Zajícům náleželo kamýcké zboží do r. 1425, kdy je Mikuláš Zajíc prodal husitskému hejtmanovi Hynkovi z Kolštejna. Po jeho smrti hrad nakrátko opanovali Zikmund Děčínský z Vartemberka, Jan Smiřický ze Smiřic a Zbyněk Zajíc z Házmburka, kteří z něj plenili okolí. Po krátkém období, kdy Kamýk znovu získal Mikuláš Zajíc, jej r. 1431 koupil Vilém z Konic a ze Lstiboře. Páni ze Lstiboře na Kamýku sídlili a později se po něm i psali; jejich panování na hradě trvalo bezmála dvě stě let, až do jeho konečného úpadku. Ten se však začal pozvolna projevovat už v době pohusitské. R. 1468 sice ještě náležely k hradnímu inventáři pušky, pokles vojenského významu objektu však naznačuje propuštění kamýckého panství z lenního svazku králem Vladislavem II. Jagellonským r. 1482. Ve snaze přiblížit starý hrad dobovému, především obytnému standardu nechal r. 1547 Vilém Kamýcký ze Lstiboře hrad opevnit a postavit v jeho areálu nový palác. Na konci 16. století byla ve vsi pod hradem vystavěna nová pohodlnější tvrz a hrad pomalu chátral. Definitivní tečku za historií hradu Kamýka znamenal r. 1632, kdy byl dobyt a zpustošen saským vojskem.

  Přístup ke hradu vede od východu, kde byl vyhlouben příkop a nasypán val, obtáčející severní a východní svah. Temeno kopce přechází v čedičový suk, na němž stával hlavní obytný i obranný objekt hradu: nepravidelná pětiboká věž, přístupná schodištěm vedeným úzkou skalní průrvou na západní straně. Vstup do této průrvy umožňovala brána ve zcela zaniklé hradbě, jenž pod skálou vytvářela malý nástupní dvorek. Skálu obíhá hradební okruh z poloviny 16. století, k jehož jižní straně se přimykal renesanční palác s velkými okny. Ve skále pod hradem byly vytesány sklepy.

  Nejstarší podoba hradu je dodnes zahalena tajemstvím, známe z ní totiž pouze obytnou věž. Přestavba z poloviny 16. století pak byla vedena snahou o zkvalitnění obytné složky hradu, postrádajícího prostory odpovídající náročnému dobovému životnímu stylu tehdejších elit.
  Hlavní partneři:
  Ministerstvo kultury ČR
  Ministerstvo kultury ČR
  Ústecký kraj
  Ústecký kraj
  Lesy České republiky
  Lesy České republiky
  Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i.
  ÚAPPSZČ
  Další partneři
  Počasí pro region:
  Statistiky Toplist Oficiální stránky spolku Hrady Českého středohoří, z.s. © 2009-2023 Design: MCH a DM