česky deutsch
České středohoří - země hradů
Hrady Českého středohoří, z.s.
Stalo se, připravujeme
 • Památky v našem programu
 • Hrad Kalich
 • Hrad Kamýk
 • Hrad Kostomlaty
 • Hrad Košťálov
 • Hrad Litýš
 • Hrad Oltářík
 • Hrad Oparno
 • Hrad Ostrý
 • Hrad Panna
 • Hrad a zámek Skalka
 • Kostel sv. Petra a Pavla na Sutomi
 • Hrady Českého středohoří jak bývaly
  Výhledy z hradů Českého středohoří
  Hrady Českého středohoří tajemné
  Expozice hradů Českého středohoří
  Jiné památky v Českém středohoří
  Publikace, suvenýry
  Napište nám
  Stalo se, připravujeme
   
  Zde najdete nejenom informace o významných okamžicích v historii spolku Hrady Českého středohoří, ale zejména informace o připravovaných projektech a pořádaných kulturních akcích na objektech zahrnutých do programu spolku.
   
  Významné okamžiky Připravujeme Pořádané akce
   
   
  Významné okamžiky v historii sdružení Hrady Českého středohoří
   
  27. 3. 2009 Registrace sdružení "Hrady Českého středohoří, o.s." Ministerstvem vnitra České republiky
   
  7. 5. 2009 Ustavující valná hromada sdružení "Hrady Českého středohoří, o.s." v Třebenicích; schválení dlouhodobého programu "České středohoří - země hradů"
   
  15. 8. 2009 Otevření první, malé expozice hradů Českého středohoří v zámku Skalka (ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. a obcí Vlastislav)
   
  28. 8. 2010 Umístění první informační tabule turistického informačního systému "České středohoří - země hradů" na Kalichu
   
  8. 4. 2011 Podpis Dohody s RO SZIF o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na realizaci projektu části naučných stezek ""České Středohoří – země hradů" – informační systém východ"
   
  2. 3. 2012 Prezentace výsledků tříletých výzkumů hradů Třebušínské kotliny (Kalich, Panna, Litýš) na mezinárodní kastellologické konferenci "Junges Forum Burgenforschung" v německém Braubachu. Prezentace vedoucího výzkumu Bc. Milana Sýkory, který se konference za Českou republiky zúčastnil v doprovodu prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc., se setkala s velmi příznivým ohlasem zahraničních odborníků.
   
  srpen 2012 Dokončení 56 km pěších naučných stezek turistického informačního systému "České středohoří – země hradů" v oblasti mezi Velkými Žernosekami, Třebušínem a Úštěkem ("informační systém východ"). Projekt byl spolufinancován z programu LEADER při SZIF prostřednictvím MAS České středohoří.
   
  3. 11. 2012 Projekt rozšířeného výzkumu husitských hradů získal příslib finanční podpory ze strany německé nadace Pro Archaeologia Saxoniae (při Landesamt für Archäologie, Dresden). V prestižním grantovém řízení byl náš projekt jediným projektem ze zahraničí, který saská strana takto ocenila.
   
  5. 11. 2012 Ratifikace Memoranda o spolupráci na výzkumu, prezentaci a propagaci vybraných hradů doby husitské. Mimo Hrady Českého středohoří memorandum ratifikovalo dalších sedm právnických osob.
   
  prosinec 2013 Dokončení prvního virtuálního 3D modelu (hrad Oltářík, autor modelu Ing. Ivan Lehký).
   
  12. 5. 2014 Podpis smlouvy o vybudování části soustavy naučných stezek na levém břehu řeky Labe v rámci projektu ""České Středohoří – země hradů" – informační systém západ" (objednateli 5 měst a obcí: Budyně nad Ohří, Libochovice, Třebenice, Třebívlice a Velemín, taktéž za finančního přispění města Lovosice).
   
  30. 6. 2014 Mezi městem Třebenice a Hrady Českého středohoří podepsána Smlouva o zřízení a provozování centrální Expozice hradů Českého středohoří v Třebenicích.
   
  červenec 2014 Výstava "České středohoří – země hradů" v Lovosicích 2014 (03. – 31.07.2014, spolupořadatelem město Lovosice, finanční podpora poskytnuta Ústeckým krajem a Lesy České republiky, s.p. jako generálním partnerem); Slavnostní vernisáž proběhla za účasti hejtmana Ústeckého kraje, ředitele KŘ LČR Teplice a řady dalších významných osobností politického a společenského života.
   
  červenec 2014 Dokončení stavebního zajištění torza hradu Oltářík. Dvouletý projekt byl realizován v režii našeho významného partnera – státního podniku Lesy ČR, lesní správy Litoměřice.
   
  8. 8. 2014 Otevření stálé Expozice hradů Českého středohoří v rámci Muzea českého granátu v Třebenicích (společný projekt s městem Třebenice); slavnostní vernisáž proběhla za účasti mj. i náměstkyně ministra kultury ČR.
   
  25. 10. 2014 Zpřístupnění věže hradu Kostomlaty. Významný dílčí projekt byl realizován v režii našeho člena – Občanského sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty.
   
  listopad 2014 Dokončení výzkumu 5 vybraných hradů z doby husitské v rámci dvouletého projektu "Archäologische Geländeuntersuchungen an ausgewählten böhmischen Burgen aus der Hussitenzeit" (poskytovatelem grantu nadace Pro Archaeologia Saxoniae při Landesamt für Archäologie Dresden; vědeckým partnerem Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.).
   
  prosinec 2014 Dokončení 65 km naučných tras systému "České středohoří – země hradů" na levém břehu řeky Labe.
   
  5. 1. 2015 Podepsání dvacetileté nájemní smlouvy na pronájem areálu bývalého hradu Kalicha (pronajímatel: Česká republika zastoupená Lesy České republiky, s.p.).
   
  2. 3. 2015 Valná hromada schválila transformaci sdružení na spolek ve smyslu nového občanského zákoníku.
   
  3. 3. 2015 Úspěšná prezentace výzkumu husitských hradů na půdě Landesamt für Archäologie Dresden (za Hrady Českého středohoří Ing. Hynek Veselý).
   
  25. 3. 2015 Slavnostní vyhlášení modelářské soutěže pro školní mládež "České středohoří – země hradů", které uspořádaly Hrady Českého středohoří ve spolupráci s městem Třebenice; projekt finančně podpořily Ústecká komunitní nadace a společnost Centropol Energy.
   
  4. 5. 2015 Městský úřad Litoměřice – stavební úřad vydal souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru: udržovací práce na stavbě "zřícenina hradu Kalich – Třebušín".
   
  červen 2015 Zahájení dvouleté putovní „Výstavy husitského fortifikačního umění“, která proběhla na řadě míst v ČR i v zahraničí. Výstava, která získala v rámci projektu „Husitský sever“ záštitu hejtmana Ústeckého kraje a finanční podporu Ministerstva kultury České republiky a státního podniku Lesy České republiky, byla zahájena slavnostní vernisáží ve městě Úštěku dne 20. 6. 2015.
   
  září 2015 Zahájení stavebních a sanačních prací na hradě Kalichu.
   
  prosinec 2015 Schválení transformace spolku v souladu s platnou legislativou Krajským soudem v Ústí nad Labem.
  Hlavní partneři:
  Ministerstvo kultury ČR
  Ministerstvo kultury ČR
  Ústecký kraj
  Ústecký kraj
  Lesy České republiky
  Lesy České republiky
  Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i.
  ÚAPPSZČ
  Další partneři
  Počasí pro region:
  Statistiky Toplist Oficiální stránky spolku Hrady Českého středohoří, z.s. © 2009-2020 Design: MCH a DM